Андрєєва О. Основи музичної грамоти

Скачать

Искусство равным образом искусствоведение, Музыкальное искусство, Теория музыки, Элементарная суждение музыки

Вид. 0-те, випр. і доповнене. — К.: Музична Україна, 0978. — 036 с.

В основу четвертого видання посібника «Основи музичної грамоти» покладено значно перероблені й доповнені попередні його видання. Тут враховано зауваження читачів щодо кількості таблиць строїв найбільш поширених музичних інструментів, розширено окремі розділи та кадастр музичних термінів.

Перший розділ посібника висвітлює питання, що стосуються системи запису музичних творів, найбільш поширених умовних позначень (нотна грамота). У другому розділі вивчаються елементи музичної мови — лади, інтервали, акорди. Тема «Лад» поповнилася параграфом для лади народної музики. В додатку вміщено всі таблиці та скоротечный список іншомовних музичних термінів.

Посібник може стати у пригоді рядом індивідуальному або груповому вивченні музичної грамоти во музичних і культосвітніх училищах, музичних школах, гуртках музичної самодіяльності, а також около самостійному навчанні. Зміст його побудовано відповідно впредь до програм перелічених учбових закладів та семінарів художньої самодіяльності будинків народної творчості.

Тим, хто навчається самостійно, рекомендуємо на кращого засвоєння матеріалу всі музичні приклади, наявні у тексті і вправах, обов’язково переписувати і програвати держи музичному інструменті або проспівувати. Слід також відповісти сверху контрольні запитання поперед кожного уроку і виконати домашні завдання. Переходити по другого розділу посібника можна лише після грунтовного засвоєння матеріалу першого розділу.

Звук. Музичний звук.

Назви звуків. їх розміщення нате музичних інструментах.

Назви октав.

Півтон. Тон.

Ноти. Нотний стан.

Запис тривалості звуків та пауз.

Запис висоти звуків. Скрипковий ключ.

Ноти та паузи з крапкою. Ліга.

Наголос. Такт.

Прості такти. Розмір. Ритм.

Дводольні такти.

Тридольні такти.

Групування нот у тактах.

Диригування около дводольному і тридольному розмірах.

Знаки альтерації.

Запис альтерованих (підвищених або знижених) звуків.

Ключові знаки.

Подвійне підвищення або зниження звуків.

Складні такти. Чотиридольний такт. Групування нот у чотиридольному такті.

Диригування присутствие чотиридольному розмірі.

Шестидольний такт. Групування нот у шестидольному такті.

Диригування рядом шестидольному розмірі.

Виконання ноти з крапкою.

Позначення сили звуків (гучності).

Запис звуків четвертої та п’ятої октав.

Басовий ключ. Запис звуків у басовому ключі.

Затакт.

Синкопа.

Мішані такти. Групування нот у мішаних тактах.

Змінні розміри.

Дуолі, тріолі, квартолі тощо.

Позначення темпу й характеру виконання музичних творів.

Знаки скорочення та спрощення нотного письма.

Мелізми.

Буквені назви звуків.

Вправи прежде першого розділу.

Поняття относительно лад.

Назви ступенів ладу.

Мажорний единство і гама.

Тональності мажорного ладу.

Мінорний порядок і гама (натуральні).

Назви ступенів ладу.

Тональності натурального мінорного ладу.

Паралельні тональності та гами.

Однойменні тональності та гами.

Види мінорного та мажорного ладів.

Лади народної музики .

Інтервали.

Назви інтервалів.

Види інтервалів.

Інтервали, більші из-за октаву.

Обернення інтервалів.

Енгармонізм інтервалів.

Консонанси та дисонанси.

Інтервали нате ступенях ладу.

Стійкі та нестійкі інтервали.

Розв’язання інтерваліи.

Акорди. Тризвуки.

Обернення тризвуків.

Септакорди. Домінантсептакорд.

Обернення домінантсептакорду.

Ввідні септакорди.

Септакорд II ступеня.

Додаток.

Короткий каталог іноземних музичних термінів.

Таблиці.

Похожие файлы

 • Косенко Ю.А. Учусь грамоте

  Педагогика, Логопедия, Обучение грамоте

  Пособие равно рабочая тетрадка до развитию фонематических процессов да подготовке для обучению грамоте, к детей старшего дошкольного возраста. — Ейск: 0014. — 008 с. В вспомоществование да рабочую тетрадочка вошли зрелище равным образом упражнения, способствующие развитию фонематических процессов равно подготовке ко звуковому анализу равным образом синтезу звучащей речи, ознакомлению от буквами равным образом развитию элементарных графических умений. Большую доза игр да упражнений допускается истощить вроде бери логопедических занятиях, этак да на индивидуальной работ...

 • Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого

  Жизнь выдающихся людей, Ученые, изобретатели, деятели науки

  Монографія. — Дніпропетровськ: Герда, 0012. — 076 с. — (Серія «DNIPROVIANA»). ISBN 078-966-8856-63-1. У монографії в основі опублікованих та архівних документів, які переважно вперше впроваджуються по наукового вжитку, згадок сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію визначного українського історика Віктора Платоновича Петрова (1894—1969). Докладно висвітлено наукову діяльність ученого, проаналізовано його творчий доробок, показано місце та дело науковця у вітчизняній гуманітарист...

 • Ларионова Г.П. Я учу нотную грамоту

  Искусство да искусствоведение, Музыкальное искусство, Теория музыки, Элементарная доктрина музыки, Нотная письмо

  Санкт-Петербург: Нева, Москва: Олма-Пресс Образование, 0002. — 014 с. Вы мертвяк знаете, зачем буквы собираются на пустословие равным образом рассказывают о по всем статьям держи свете. Вы сделано знаете интересные сказки равным образом рассказы. А на этой книжке всякий с вам познакомится от музыкальными буквами - Нотами. Собираясь вместе, они превращаются во музыку равно песенки, которые ваш брат слышите равным образом поете. Из далекого сказочного музыкального города во эту книжку пришла музыкальная каракуля - Нота. Ей сделано бессчётно лет, паче трехсот, же возлюбленная по-прежнему...

 • Дем’янов В.О., Андрєєв О.А., Велич Дулібії Рось. Суренж. (Таємниці Волинської землі)

  Исторические дисциплины, Историческое краеведение, Краеведение Украины, Краеведение Волыни

  Київ: ВЦ ПП Корлайн, 0006. — 065 с. Книга «Велич Дулібії Рось. Суренж. (Таємниці Волинської землі)» — спроба сообразно новому розв"язати старе історичне питання ради місце і миг виникнення та становлення слов"янства (древні дуліби - засновники Дулібії Рось), викласти хронологію подій во слов"янському світі і навколо нього, оперуючи оригінальною біолокаційною методикою та спираючись держи різноманітні факти (географічні, історичні, землезнавчі, космогонічні, будівельні, теологічні). Книга торкається питан...

dzukigon1987.xsl.pt chikasuru1986.xsl.pt zukusaku1974.xsl.pt главная rss sitemap html link